Menu Đóng

Danh sách văn bản quyết định

STT
Số văn bản
Loại văn bản
Ngày ban hành
Tên văn bản
File
1
18A BC/ĐDKSNK-BVNĐT
Báo cáo
05/09/2023
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TƯ VẤN – GDSK KHI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỨC TÂM
2
QTĐD – KTGS. BVNĐT 2023
Quy trình
27/02/2023
QUY TRÌNH KIỂM TRA – GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2023
3
Giấy mời
Giấy mời rà soát cập nhật, bổ sung, các quy định, quy trình kỹ thuật
4
Giấy mời
Giấy mời sinh hoạt khoa học
5
30A/BC-BVNĐT
Báo cáo
10/12/2023
Báo cáo đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2023
6
13A/BC-BVNĐT
Báo cáo
04/07/2023
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2023
7
05/BC-BVNĐT
Báo cáo
22/01/2024
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023