Menu Đóng

Khoa Xét nghiệm và khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện nhi Đức Tâm

1. Giới thiệu

Khoa xét nghiệm là một trong các khoa cận lâm sàng chịu trách nhiệm thực hiện các kĩ thuật xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh bệnh viện nhi Đức Tâm là đơn vị trực thuộc khối Cận lâm sàng của bệnh viện. Nhiệm vụ của Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh là thực hiện các y lệnh của bác sĩ lâm sàng trong lĩnh vực hình ảnh chẩn đoán.

2. Nhân sự

Cơ cấu nhân sự khoa xét nghiệm:

  • Tổng số: 06 người 
  • Trưởng khoa: Cử nhân KTV Phạm Tấn Vũ

Cơ cấu nhân sự khoa chẩn đoán hình ảnh:

  • Tổng số: 05 người 
  • Trưởng khoa: Bác sĩ Y Hiên Niê

3. Cơ sở vật chất

Vì là một trong những khoa trọng điểm, dưới sự đầu tư, quan tâm của lãnh đạo. Hiện nay Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh và khoa xét nghiệm bệnh viện nhi Đức Tâm đã được trang bị đầy đủ tất cả thiết bị y tế để phục vụ công tác chẩn đoán.

4. Chức năng nhiệm vụ

Là một trong những khoa mũi nhọn của bệnh viện, nên Khoa chẩn đoán hình ảnhkhoa xét nghiệm thường xuyên được cập nhật, nâng cấp từ kiến thức, thái độ phục vụ, kỹ thuật đến trang thiết bị hiện đại nhất góp phần không nhỏ trong việc chẩn đoán và điều trị sớm bệnh lý trẻ em, phục vụ tốt công tác hỗ trợ điều trị bệnh nhi.