Menu Đóng

Sơ đồ tổ chức Bệnh viện nhi Đức Tâm

Hiện tại Bệnh viện nhi Đức Tâm đang hoạt động với 6 khoa lâm sàng và 4 phòng chức năng