Menu Đóng

Lịch Khám từ 01/04/2024 – 07/04/2024 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 25/03/2024 – 31/03/2024 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 18/03/2024 – 24/03/2024 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 11/03/2024 – 17/03/2024 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 04/03/2024 – 10/03/2024 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 26/02/2024 – 03/03/2024 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 19/02/2024 – 25/02/2024 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 12/02/2024 – 18/02/2024 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 05/02/2024 – 11/02/2024 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 29/01/2024 – 04/02/2024 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …