Menu Đóng

Lịch Khám từ 04/12/2023 – 10/12/2023 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 27/11/2023 – 03/12/2023 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 20/11/2023 – 26/11/2023 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 13/11/2023 – 19/11/2023 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 06/11/2023 – 12/11/2023 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 30/10/2023 – 05/11/2023 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 23/10/2023 – 29/10/2023 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 16/10/2023 – 22/10/2023 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 09/10/2023 – 15/10/2023 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …

Lịch Khám từ 02/10/2023 – 08/10/2023 Giờ khám 07h00 – 11h30 13h30 – 17h00 Khám ngoài giờ hành chính Phòng Phòng khám …