Menu Đóng

BS. Hoàng Xuân Lục

Bác sĩ chuyên khoa ngoại
Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện nhi Đức Tâm

BS. Ngô Cảnh Hiệp

Bác sĩ chuyên khoa nhi
Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện nhi Đức Tâm

BS. Lê Thị Thanh Nhu

Bác sĩ chuyên khoa nhi
Phó khoa Hồi sức cấp cứu nhi & nhi sơ sinh

BS. Võ Thị Ngọc Linh

Bác sĩ chuyên khoa nhi

BS. Trần Thị Xuân

Bác sĩ chuyên khoa nhi

BS. Đàm Thị Thanh Tâm

Bác sĩ chuyên khoa nhi

BS. Bế Thị Huyền Trang

Bác sĩ chuyên khoa nhi

BS. Trần Thị Diệu Nhân

Bác sĩ chuyên khoa nhi

BS. Nguyễn Thu Hà

Bác sĩ chuyên khoa nhi

BS. Nguyễn Thành Nam

Bác sĩ chuyên khoa nhi

BS. Nguyễn Thị Thu Phương

Bác sĩ chuyên khoa nhi

BS. Lê Hoàng Ái Nhi

Bác sĩ chuyên khoa nhi

BS. Nông Thị Hoa Ban

Bác sĩ chuyên khoa nhi

BS. Lê Trường Chiến

Bác sĩ chuyên khoa nhi

BS. Trần Thị Kim Chi

Bác sĩ chuyên khoa nhi