Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 01/11 – 07/11 năm 2021

>
Lịch Khám từ 01/11/2021 - 07/11/2021
Phòng khám/
Thứ Ngày
PK Nhi 1
07h00 - 11h30
PK Nhi 1
11h30 - 13h30
PK Nhi 1
13h30 - 17h00
PK Nhi 1
17h00 - 18h00
PK HSCC Nhi - Nhi SS
Thứ 2
01/11/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Thứ 3
02/11/2021
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Cao Thị Minh Khương BS. Trần Thị Xuân BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Đàm Thị Thanh Tâm
Thứ 4
03/11/2021
BS. CKII
Cao Hoàng Phong
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Ngô Cảnh Hiệp BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Thị Thanh Nhu
Thứ 5
04/11/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS.Nguyễn Thu Hà BS. Cao Thị Minh Khương BS.Nguyễn Thu Hà BS.Nguyễn Thu Hà
Thứ 6
05/11/2021
BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Nông Thị Hoa Ban BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nông Thị Hoa Ban
Thứ 7
06/11/2021
BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Cao Thị Minh Khương BS. Ngô Cảnh Hiệp BS. Lê Trường Chiến BS. Lê Trường Chiến
Chủ Nhật
07/11/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *