Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 08/11 – 14/11 năm 2021

>
Lịch Khám từ 08/11/2021 - 14/11/2021
Phòng khám/
Thứ Ngày
PK Nhi 1
07h00 - 11h30
PK Nhi 1
11h30 - 13h30
PK Nhi 1
13h30 - 17h00
PK Nhi 1
17h00 - 18h00
PK HSCC Nhi - Nhi SS
Thứ 2
08/11/2021
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Đàm Thị Thanh Tâm
Thứ 3
09/11/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Cao Thị Minh Khương BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Võ Thị Ngọc Linh
Thứ 4
10/11/2021
BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Nguyễn Thu Hà BS. Trần Thị Xuân BS. Nguyễn Thu Hà BS.Nguyễn Thu Hà
Thứ 5
11/11/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Nông Thị Hoa Ban BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nông Thị Hoa Ban
Thứ 6
12/11/2021
BS. CKII
Cao Hoàng Phong
BS. Lê Trường Chiến BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Lê Trường Chiến BS. Lê Trường Chiến
Thứ 7
13/11/2021
BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Ngô Cảnh Hiệp BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Chủ Nhật
14/11/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nông Thị Hoa Ban

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *