Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 25/10 – 31/10 năm 2021

>
Lịch Khám từ 25/10/2021 - 31/10/2021
Phòng khám/
Thứ Ngày
PK Nhi 1
07h00 - 11h30
PK Nhi 1
11h30 - 13h30
PK Nhi 1
13h30 - 17h00
PK Nhi 1
17h00 - 18h00
PK HSCC Nhi - Nhi SS
Thứ 2
25/10/2021
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Ngô Cảnh Hiệp BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Thứ 3
26/10/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Đàm Thị Thanh Tâm
Thứ 4
27/10/2021
BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Thị Thanh Nhu
Thứ 5
28/10/2021
BS. Cao Thị Minh Khương BS.Nguyễn Thu Hà BS. Ngô Cảnh Hiệp BS.Nguyễn Thu Hà BS.Nguyễn Thu Hà
Thứ 6
29/10/2021
BS. CKII
Cao Hoàng Phong
BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Trần Thị Xuân BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nông Thị Hoa Ban
Thứ 7
30/10/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Trường Chiến BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Lê Trường Chiến BS. Lê Trường Chiến
Chủ Nhật
31/10/2021
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Võ Thị Ngọc Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *