Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 29/11 – 04/12 năm 2021

> > >
Lịch Khám từ 29/11/2021 - 05/12/2021
Phòng khám/
Thứ Ngày
PK Nhi 1
07h00 - 11h30
PK Nhi 1
11h30 - 13h30
PK Nhi 1
13h30 - 17h00
PK Nhi 1
17h00 - 18h00
PK HSCC Nhi - Nhi SS
Thứ 2
29/11/2021
BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Lê Trường Chiến BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Trường Chiến BS. Lê Trường Chiến
Thứ 3
30/11/2021
BS. CKII
Cao Hoàng Phong
BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Thứ 4
01/12/2021
BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Đàm Thị Thanh Tâm
Thứ 5
02/12/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Võ Thị Ngọc Linh
Thứ 6
03/12/2021
BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Ngô Cảnh Hiệp BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Thị Thanh Nhu
Thứ 7
27/11/2021
BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Nguyễn Thu Hà BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Thu Hà
Chủ Nhật
28/11/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Trường Chiến BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Trường Chiến BS. Lê Trường Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *