Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 22/11 – 28/11 năm 2021

> > >
Lịch Khám từ 22/11/2021 - 28/11/2021
Phòng khám/
Thứ Ngày
PK Nhi 1
07h00 - 11h30
PK Nhi 1
11h30 - 13h30
PK Nhi 1
13h30 - 17h00
PK Nhi 1
17h00 - 18h00
PK HSCC Nhi - Nhi SS
Thứ 2
22/11/2021
BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Nguyễn Thu Hà BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Thu Hà
Thứ 3
23/11/2021
BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Nông Thị Hoa Ban BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nông Thị Hoa Ban
Thứ 4
24/11/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Trường Chiến BS. Ngô Cảnh Hiệp BS. Lê Trường Chiến BS. Lê Trường Chiến
Thứ 5
25/11/2021
BS. CKII
Cao Hoàng Phong
BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Thứ 6
26/11/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Đàm Thị Thanh Tâm
Thứ 7
27/11/2021
BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Ngô Cảnh Hiệp BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Võ Thị Ngọc Linh
Chủ Nhật
28/11/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Lê Thị Thanh Nhu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *