Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 29/05/2023 – 04/06/2023

Lịch Khám từ 29/05/2023 - 04/06/2023
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 29/05/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Trần Thị Xuân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 3

Ngày 30/05/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Hoàng Phú Thông BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Trần Thị Kim Chi BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. H Trũi Mlô
Thứ 4

Ngày 31/05/2023
BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nông Thị Hoa Ban BS. CKI Trần Đình Cường BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Trần Thị Xuân BS. Hoàng Phú Thông
BS. Trần Thị Kim Chi
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 5

Ngày 01/06/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thu Hà BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Trần Thị Xuân
BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 6

Ngày 02/06/2023
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thu Hà BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Cao Thị Minh Khương BS. Trần Thị Kim Chi BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 7

Ngày 03/06/2023
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. CKI Trần Đình Cường BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Trần Thị Xuân BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. H Trũi Mlô
Chủ nhật

Ngày 04/06/2023
BS. CKII Nguyễn Đức Toàn BS. Trần Thị Kim Chi BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Trần Thị Kim Chi
BS. Trần Thị Mỹ Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *