Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 05/06/2023 – 11/06/2023

Lịch Khám từ 05/06/2023 - 11/06/2023
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 05/06/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Xuân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Hoàng Phú Thông
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 3

Ngày 06/06/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Trần Thị Kim Chi BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Xuân
BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 4

Ngày 07/06/2023
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. H Trũi Mlô
Thứ 5

Ngày 08/06/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Trần Thị Kim Chi BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 6

Ngày 09/06/2023
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Xuân BS. Hoàng Phú Thông BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Bá Khánh BS. CKI Trần Đình Cường BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Trần Thị Kim Chi
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 7

Ngày 10/06/2023
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Trần Thị Xuân
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Chủ nhật

Ngày 11/06/2023
BS. Lê Thị Thu Vân BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. H Trũi Mlô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *