Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 27/12/2021 – 02/01 năm 2022

> > > >
Lịch Khám từ 27/12/2021 - 02/02/2022
Phòng khám/
Thứ Ngày
PK Nhi 1
07h00 - 11h30
PK Nhi 1
11h30 - 13h30
PK Nhi 1
13h30 - 17h00
PK Nhi 1
17h00 - 18h00
PK HSCC Nhi - Nhi SS
Thứ 2
27/12/2021
BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Đàm Thị Thanh Tâm
Thứ 3
28/12/2021
BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nông Thị Hoa BanBS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Võ Thị Ngọc Linh
Thứ 4
29/12/2021
BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Thị Thanh Nhu
Thứ 5
30/12/2021
BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Nguyễn Thu Hà BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Thu Hà
Thứ 6
31/12/2021
BS. CKII
Cao Hoàng Phong
BS. Lê Trường Chiến BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Lê Trường Chiến BS. Lê Trường Chiến
Thứ 7
01/01/2022
BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Đàm Thị Thanh Tâm
Chủ Nhật
02/01/2022
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Võ Thị Ngọc Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *