Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 13/12 – 19/12 năm 2021

> > >
Lịch Khám từ 13/12/2021 - 19/12/2021
Phòng khám/
Thứ Ngày
PK Nhi 1
07h00 - 11h30
PK Nhi 1
11h30 - 13h30
PK Nhi 1
13h30 - 17h00
PK Nhi 1
17h00 - 18h00
PK HSCC Nhi - Nhi SS
Thứ 2
13/12/2021
BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Võ Thị Ngọc Linh
Thứ 3
14/12/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Thị Thanh Nhu
Thứ 4
15/12/2021
BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Nguyễn Thu Hà BS. Ngô Cảnh Hiệp BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Thu Hà
Thứ 5
16/12/2021
BS. CKII
Cao Hoàng Phong
BS. Lê Trường Chiến BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Trường Chiến BS. Lê Trường Chiến
Thứ 6
17/12/2021
BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Đàm Thị Thanh Tâm
Thứ 7
18/12/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Võ Thị Ngọc Linh
Chủ Nhật
19/12/2021
BS. Ngô Cảnh Hiệp BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Thị Thanh Nhu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *