Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 27/11/2023 – 03/12/2023

Lịch Khám từ 27/11/2023 - 03/12/2023
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 27/11/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Kim Chi
BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 3

Ngày 28/11/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Bế Thị Huyền Trang BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Bế Thị Huyền Trang BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. Đàm Thị Thanh Tâm
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 4

Ngày 29/11/2023
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 5

Ngày 30/11/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. CKI Trần Đình Cường BS. Trần Thị Xuân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thu Hà BS. Trần Thị Kim Chi BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Trần Thị Kim Luận
Thứ 6

Ngày 01/12/2023
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Nông Thị Hoa Ban BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Trần Thị Xuân
BS. H Trũi Mlô
Thứ 7

Ngày 02/12/2023
BS. Lê Thị Thu Vân BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Chủ nhật

Ngày 03/12/2023
BS. CKII Trần Đình Toàn BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Bế Thị Huyền Trang BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. Trần Thị Mỹ Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *