Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 10/07/2023 – 16/07/2023

Lịch Khám từ 10/07/2023 - 16/07/2023
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 10/07/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Lê Thị Thanh nhu BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Hoàng Phú Thông
BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 3

Ngày 11/07/2023
BS. Lê Thị Thanh nhu BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thu Hà BS. Cao Thị Minh Khương BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Trần Thị Xuân
BS. H Trũi Mlô
Thứ 4

Ngày 12/07/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nông Thị Hoa Ban BS. CKI Trần Đình Cường BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Lê Thị Thanh nhu BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 5

Ngày 13/07/2023
BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Lê Thị Thanh nhu BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Hoàng Phú Thông BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 6

Ngày 14/07/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Trần Thị Xuân BS. Lê Thị Thanh nhu BS. Nguyễn Thu Hà BS. Trần Thị Kim Chi BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 7

Ngày 15/07/2023
BS. CKII Trần Đình Toàn BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Lê Thị Thu Vân BS. Hoàng Phú Thông BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Trần Thị Kim Chi
BS. H Trũi Mlô
Chủ nhật

Ngày 16/07/2023
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. Trần Thị Xuân BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Lê Thị Thanh nhu BS. Hoàng Phú Thông
BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Phạm Lê Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *