Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 03/07/2023 –09/07/2023

Lịch Khám từ 03/07/2023 - 09/07/2023
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 03/07/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thu Hà BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Trần Thị Kim Chi BS. Lê Thị Thanh nhu BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. H Trũi Mlô
Thứ 3

Ngày 04/07/2023
BS. Lê Thị Thanh nhu BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Trần Thị Xuân BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Trần Thị Kim Chi
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 4

Ngày 05/07/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Hoàng Phú Thông
BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 5

Ngày 06/07/2023
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Lê Thị Thanh nhu BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Trần Thị Xuân BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 6

Ngày 07/07/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nông Thị Hoa Ban BS. CKI Trần Đình Cường BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Lê Thị Thanh nhu BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. H Trũi Mlô
Thứ 7

Ngày 08/07/2023
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. CKI Trần Đình Cường BS. Trần Thị Xuân BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Chủ nhật

Ngày 09/07/2023
BS. CKII Trần Đình Toàn BS. Trần Thị Kim Chi BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Lê Thị Thanh nhu BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. Trần Thị Mỹ Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *