Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 31/10/2022 – 06/11/2022

Lịch Khám từ 31/10/2022 - 06/11/2022
Phòng khám/
Khung giờ
PK Nhi 1 PK Nhi 2 PHÒNG KHÁM NHI PK KHOA
HSCC NHI - NHI SS
7h00 - 11h30 07h00 - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 17h00 13h30 - 17h00
Thứ 2

Ngày 31/10/2022
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. CKI Trần Đình Cường BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
Thứ 3

Ngày 01/11/2022
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nguyễn Bá Khánh BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Nguyễn Bá Khánh
Thứ 4

Ngày 02/11/2022
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Võ Thị Ngọc Linh
BS. Hoàng Phú Thông
Thứ 5

Ngày 03/11/2022
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Lê Thị Thanh Nhu
BS. Nguyễn Thị Thu Phương
Thứ 6

Ngày 04/11/2022
BS. CKII Nguyễn Đức Toàn BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Lê Hoàng Ái Nhi
Thứ 7

Ngày 05/11/2022
BS. Lê Thị Thu Vân BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Cao Thị Minh Khương BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Nguyễn Bá Khánh
Chủ Nhật

Ngày 06/11/2022
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Trần Thị Xuân BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *