Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 07/11/2022 – 13/11/2022

Lịch Khám từ 07/11/2022 - 13/11/2022
Phòng khám/
Thứ ngày
PHÒNG KHÁM NHI PK KHOA
HSCC NHI - NHI SS
07h00 - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 17h00 17h00 - 18h00
Thứ 2

Ngày 07/11/2022
BS. Lê Thị Thu Vân BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Trần Thị Diệu Nhân
Thứ 3

Ngày 08/11/2022
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Hoàng Phú Thông
Thứ 4

Ngày 09/11/2022
BS. CKII Nguyễn Đức Toàn BS. CKI Trần Đình Cường BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. Nguyễn Thu Hà BS. Võ Thị Ngọc Linh
BS. Nguyễn Thị Thu Phương
Thứ 5

Ngày 10/11/2022
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nông Thị Hoa Ban BS. CKI Trần Đình Cường BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Lê Thị Thanh Nhu
BS. Nguyễn Thu Hà
Thứ 6

Ngày 11/11/2022
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Trần Thị Xuân BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
Thứ 7

Ngày 12/11/2022
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Hoàng Phú Thông
Chủ nhật

Ngày 13/11/2022
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Xuân BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Nguyễn Bá Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *