Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám tuần 27 năm 2021

Lịch Khám tuần 27 năm 2021
Phòng khám/
Thứ Ngày
PK Nhi 1
07h00 - 11h30
PK Nhi 2
07h00 - 11h30
PK Nhi 1
11h30 - 13h30
PK Nhi 2
13h30 - 17h00
PK HSCC Nhi - Nhi SS
17h00 - 18h00
Thứ 2
05/07/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Trần Thị Xuân BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Thứ 3
06/07/2021
BS. CKII
Nguyễn Đức Toàn
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKII
Cao Hoàng Phong
BS. Bế Thị Huyền Trang
Thứ 4
07/07/2021
BBS. Lê Thị Thu Vân BS. Ngô Cảnh Hiệp BS. Ngô Cảnh Hiệp BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Thị Thanh Nhu
Thứ 5
08/07/2021
BS. Cao Thị Minh Khương BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Cao Thị Minh Khương BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Đàm Thị Thanh Tâm
Thứ 6
09/07/2021
BS. CKII
Cao Hoàng Phong
BS. Bế Thị Huyền Trang BS. Bế Thị Huyền Trang BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nông Thị Hoa Ban
Thứ 7
10/07/2021
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Đàm Thị Thanh Tâm >BS. Cao Thị Minh Khương BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Trường Chiến
Chủ Nhật
11/07/2021
BS. CKII
Nguyễn Đức Toàn
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Trần Thị Xuân BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *