Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám tuần 26 năm 2021

Lịch Khám tuần 26 năm 2021
Phòng khám/
Thứ Ngày
PK Nhi 1
07h00 - 11h30
PK Nhi 2
07h00 - 11h30
PK Nhi 1
11h30 - 13h30
PK Nhi 2
13h30 - 17h00
PK HSCC Nhi - Nhi SS
17h00 - 18h00
Thứ 2
28/06/2021
BS. Cao Thị Minh Khương BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Cao Thị Minh Khương BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Nông Thị Hoa Ban
Thứ 3
29/06/2021
BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Ngô Cảnh Hiệp BS. Trần Thị Xuân BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Trần Thị Xuân
Thứ 4
30/06/2021
BS. CKII
Cao Hoàng Phong
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Thị Thanh Nhu
Thứ 5
01/07/2021
BS. CKII
Nguyễn Đức Toàn
BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. CKII
Cao Hoàng Phong
BS. Lê Trường Chiến
Thứ 6
02/07/2021
BS. Lê Thị Thu Vân BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Bế Thị Huyền Trang >BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Bế Thị Huyền Trang
Thứ 7
03/07/2021
BS. CKII
Nguyễn Đức Toàn
BS. CKI
Trần Đình Cường
>BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Đàm Thị Thanh Tâm
Chủ Nhật
04/07/2021
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảon
BS. Bế Thị Huyền Trang BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Trần Thị Xuân BS. Nông Thị Hoa Ban

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *