Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 25/03/2024 – 31/03/2024

Lịch Khám từ 25/03/2024 - 31/03/2024
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 25/03/2024
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Bế Thị Huyền Trang BS. Đậu Nguyễn Thảo Hạnh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 3

Ngày 26/03/2024
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Bế Thị Huyền Trang BS. Trần Thị Kim Chi BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Đậu Nguyễn Thảo Hạnh
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 4

Ngày 27/03/2024
BS. Nguyễn Thu Hà BS. Trần Thị Xuân BS. Bế Thị Huyền Trang BS. Trần Thị Kim Chi BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Trần Thị Xuân BS. Hoàng Phú Thông
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. Trần Thị Kim Luận
Thứ 5

Ngày 28/03/2024
BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Trần Thị Xuân
BS. Đặng Văn Thiệt
Thứ 6

Ngày 29/03/2024
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Bế Thị Huyền Trang BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Nguyễn Thị Thu PhươnNguyễn
BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. H Trũi Mlô
Thứ 7

Ngày 30/03/2024
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Đậu Nguyễn Thảo Hạnh BS. Trần Thị Kim Chi BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Chủ nhật

Ngày 31/03/2024
BS. Lê Thị Thu Vân BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Kim Chi BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Đậu Nguyễn Thảo Hạnh
BS. Hồ Đình Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *