Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 24/07/2023 – 30/07/2023

Lịch Khám từ 24/07/2023 - 30/07/2023
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 24/07/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Đàm Thị Thanh Tâm
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 3

Ngày 25/07/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Xuân BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 4

Ngày 26/07/2023
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 5

Ngày 27/07/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Hoàng Phú Thông BS. Trần Thị Xuân BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. H Trũi Mlô
Thứ 6

Ngày 28/07/2023
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKI Trần Đình Cường BS. Trần Thị Xuân BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Trần Thị Xuân BS. Hoàng Phú Thông
BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 7

Ngày 29/07/2023
BS. CKII Trần Đình Toàn BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Lê Thị Thu Vân BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Trần Thị Xuân
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Chủ nhật

Ngày 30/07/2023
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Hồ Đình Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *