Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 21/11/2022 – 27/11/2022

Lịch Khám từ 21/11/2022 - 27/11/2022
Phòng khám/
Thứ ngày
PHÒNG KHÁM NHI PK KHOA
HSCC NHI - NHI SS
07h00 - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 17h00 17h00 - 18h00
Thứ 2

Ngày 21/11/2022
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Trần Thị Kim Chi
Thứ 3

Ngày 22/11/2022
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Trần Thị Xuân BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Nguyễn Bá Khánh
Thứ 4

Ngày 23/11/2022
BS. Cao Thị Minh Khương BS. CKI Trần Đình Cường BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Trần Thị Diệu Nhân
Thứ 5

Ngày 24/11/2022
BS. CKII Nguyễn Đức Toàn BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Cao Thị Minh Khương BS. Hoàng Phú Thông BS. Lê Thị Thanh Nhu
BS. Lê Hoàng Ái Nhi
Thứ 6

Ngày 25/11/2022
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Trần Thị Xuân BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Kim Chi BS. Hoàng Phú Thông
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
Thứ 7

Ngày 26/11/2022
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. CKI Trần Đình Cường BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị thu Phương
BS. Trần Thị Kim Chi
Chủ nhật

Ngày 27/11/2022
BS. Lê Thị Thu Vân BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Nguyễn Bá Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *