Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 18/09/2023 – 24/09/2023

Lịch Khám từ 18/09/2023 - 24/09/2023
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 18/09/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Kim Chi BS. CKI Trần Đình Cường BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 3

Ngày 19/09/2023
BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Hoàng Phú Thông
BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 4

Ngày 20/09/2023
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Nông Thị Hoa Ban BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Hoàng Phú Thông
BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 5

Ngày 21/09/2023
BS. Lê Thị Thu Vân BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Trần Thị Kim Chi BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. H Trũi Mlô
Thứ 6

Ngày 22/09/2023
BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKI Trần Đình Cường BS. Trần Thị Xuân BS. Hoàng Phú Thông BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 7

Ngày 23/09/2023
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Trần Thị Xuân
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Chủ nhật

Ngày 24/09/2023
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Trần Thị Kim Chi BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Hồ Đình Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *