Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 16/10/2023 – 22/10/2023

Lịch Khám từ 16/10/2023 - 22/10/2023
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 16/10/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Trần Thị Xuân
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 3

Ngày 17/10/2023
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Cao Thị Minh Khương BS. Trần Thị Kim Chi BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 4

Ngày 18/10/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Hoàng Phú Thông BS. Trần Thị Xuân BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Trần Thị Kim Chi
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 5

Ngày 19/10/2023
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Trần Thị Xuân BS. Hoàng Phú Thông
BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. H Trũi Mlô
Thứ 6

Ngày 20/10/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 7

Ngày 21/10/2023
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thu Hà BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Chủ nhật

Ngày 22/10/2023
BS. Lê Thị Thu Vân BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Đàm Thị Thanh Tâm
BS. Hồ Đình Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *