Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 14/08/2023 – 20/08/2023

Lịch Khám từ 14/08/2023 - 20/08/2023
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 14/08/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Trần Thị Xuân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Cao Thị Minh Khương BS. Hoàng Phú Thông BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 3

Ngày 15/08/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Hoàng Phú Thông BS. Hoàng Phú Thông
BS. Trần Thị Xuân
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 4

Ngày 16/08/2023
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. H Trũi Mlô
Thứ 5

Ngày 17/08/2023
BS. Lê Thị Thu Vân BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nông Thị Hoa Ban BS. CKI Trần Đình Cường BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 6

Ngày 18/08/2023
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Trần Thị Xuân BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Đàm Thị Thanh Tâm
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 7

Ngày 19/08/2023
BS. CKII Trần Đình Toàn BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thu Hà BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Hồ Đình Huy
Chủ nhật

Ngày 20/08/2023
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Hoàng Phú Thông BS. Trần Thị Kim Chi BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. H Trũi Mlô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *