Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 12/02/2024 – 18/02/2024

Lịch Khám từ 12/02/2024 - 18/02/2024
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 12/02/2024
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Hoàng Phú Thông BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 3

Ngày 13/02/2024
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Võ Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. Đậu Nguyễn Thảo Hạnh
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 4

Ngày 14/02/2024
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Trần Thị Xuân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Trần Thị Kim Chi
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 5

Ngày 15/02/2024
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Bế Thị Huyền Trang BS. Hoàng Phú Thông
BS. Đàm Thị Thanh Tâm
BS. Trần Thị Kim Luận
Thứ 6

Ngày 16/02/2024
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nguyễn Thu Hà BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. Đặng Văn Thiệt
Thứ 7

Ngày 17/02/2024
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Trần Thị Kim Chi BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. H Trũi Mlô
Chủ nhật

Ngày 18/02/2024
BS. Bế Thị Huyền Trang BS. Trần Thị Kim Chi BS. Trần Thị Xuân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Phạm Lê Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *