Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 10/01/2022 – 16/01/2022

> > > >
Lịch Khám từ 10/01/2022 - 16/01/2022
Phòng khám/
Thứ Ngày
PK Nhi 1
07h00 - 11h30
PK Nhi 1
11h30 - 13h30
PK Nhi 1
13h30 - 17h00
PK Nhi 1
17h00 - 18h00
PK HSCC Nhi - Nhi SS
Thứ 2
10/01/2022
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Thứ 3
11/01/2022
BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Lê Trường Chiến BS. Nông Thị Hoa BanBS. Lê Trường Chiến BS. Lê Trường Chiến
Thứ 4
12/01/2022
BS. CKII
Cao Hoàng Phong
BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Võ Thị Ngọc Linh
Thứ 5
13/01/2022
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Đàm Thị Thanh Tâm
Thứ 6
14/01/2022
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKI
Trần Đình Cường
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Thị Thanh Nhu
Thứ 7
15/01/2022
BS. Cao Thị Minh KhươngBS. Nguyễn Thu Hà BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Thu Hà
Chủ Nhật
16/01/2022
BS. CKII
Đoàn Mộng Bảo
BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *