Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 08/05/2023 – 14/05/2023

Lịch Khám từ 08/05/2023 - 14/05/2023
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 08/05/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thu Hà BS. CKI Trần Đình Cường BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 3

Ngày 09/05/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 4

Ngày 10/05/2023
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Hoàng Phú Thông BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Kim Chi BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. H Trũi Mlô
Thứ 5

Ngày 11/05/2023
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Xuân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Hoàng Phú Thông
BS. Trần Thị Kim Chi
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 6

Ngày 12/05/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Xuân
BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 7

Ngày 13/05/2023
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thu Hà BS. Lê Thị Thu Vân BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Chủ nhật

Ngày 14/05/2023
BS. CKII CKII Nguyễn Đức Toàn BS. CKII CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. H Trũi Mlô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *