Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 06/02/2023 – 12/02/2023

Lịch Khám từ 06/02/2023 - 12/02/2023
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 06/02/2023
BS. Lê Thị Thu Vân BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. CKI Trần Đình Cường BS. Hoàng Phú Thông BS. Trần Thị Kim Chi BS. Trần Thị Xuân
BS. Lê Hoàng Ái Nhi
Thứ 3

Ngày 07/02/2023
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. Lưu Thị Hồng Khuyên BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 4

Ngày 08/02/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Lưu Thị Hồng Khuyên
BS. Trần Thị Kim Chi
Thứ 5

Ngày 09/02/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Hoàng Phú Thông BS. Trần Thị Xuân BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Kim Chi BS. Võ Thị Ngọc Linh
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 6

Ngày 10/02/2023
BS. CKII Nguyễn Đức Toàn BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Lê Thị Thanh Nhu
BS. Đặng Văn Thiệt
Thứ 7

Ngày 11/02/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Bá Khánh BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Nguyễn Thu Hà
BS. H Trũi Mlô
Chủ nhật

Ngày 12/02/2023
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Lưu Thị Hồng Khuyên BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Hồ Đình Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *