Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 05/12/2022 – 11/12/2022

Lịch Khám từ 05/12/2022 - 11/12/2022
Phòng khám/
Thứ ngày
PHÒNG KHÁM NHI PK KHOA
HSCC NHI - NHI SS
07h00 - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 17h00 17h00 - 18h00
Thứ 2

Ngày 05/12/2022
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Trần Thị Xuân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
Thứ 3

Ngày 06/12/2022
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Trần Thị Xuân
BS. Hoàng Phú Thông
Thứ 4

Ngày 07/12/2022
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Cao Thị Minh Khương BS. Trần Thị Kim Chi BS. Võ Thị Ngọc Linh
BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Thứ 5

Ngày 08/12/2022
BS. Lê Thị Thu Vân BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Lê Thị Thanh Nhu
BS. Trần Thị Kim Chi
Thứ 6

Ngày 09/12/2022
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Nguyễn Bá Khánh
Thứ 7

Ngày 10/12/2022
BS. Cao Thị Minh Khương BS. CKI Trần Đình Cường BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Trần Thị Diệu Nhân
Chủ nhật

Ngày 11/12/2022
BS. CKII Nguyễn Đức Toàn BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *