Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 02/10/2023 – 08/10/2023

Lịch Khám từ 02/10/2023 - 08/10/2023
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 02/10/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thu Hà BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 3

Ngày 03/10/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Kim Chi BS. Trần Thị Xuân BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. CKI Trần Đình Cường BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. H Trũi Mlô
Thứ 4

Ngày 04/10/2023
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKI Trần Đình Cường BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Hoàng Phú Thông BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Trần Thị Xuân
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 5

Ngày 05/10/2023
BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. CKI Trần Đình Cường BS. Cao Thị Minh Khương BS. Trần Thị Kim Chi BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 6

Ngày 06/10/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Hoàng Phú Thông BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Đàm Thị Thanh Tâm
BS. Trần Thị Kim Chi
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 7

Ngày 07/10/2023
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nông Thị Hoa Ban BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Hoàng Phú Thông
BS. Nguyễn Ngọc Lan Chi
BS. H Trũi Mlô
Chủ nhật

Ngày 08/10/2023
BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Thị Thu Vân BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nông Thị Hoa Ban
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Phạm Lê Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *