Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 02/01/2023 – 08/01/2023

Lịch Khám từ 02/01/2023 - 08/01/2023
Phòng khám/
Thứ ngày
PHÒNG KHÁM NHI PK KHOA
HSCC NHI - NHI SS
07h00 - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 17h00 17h00 - 18h00
Thứ 2

Ngày 02/01/2023
BS. CKII Nguyễn Đức Toàn BS. CKI Trần Đình Cường BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Trần Thị Xuân
BS. Lưu Thị Hồng Khuyên
Thứ 3

Ngày 03/01/2023
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Đặng Văn Thiệt
Thứ 4

Ngày 04/01/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. Trần Thị Kim Chi BS. Võ Thị Ngọc Linh
BS. H Trũi Mlô
Thứ 5

Ngày 05/01/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. CKI Trần Đình Cường BS. Hoàng Phú Thông BS. Lê Thị Thanh Nhu
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 6

Ngày 06/01/2023
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Nguyễn Bá Khánh
Thứ 7

Ngày 07/01/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Trần Thị Xuân BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Chủ nhật

Ngày 08/01/2023
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Trần Thị Kim Chi BS. Hoàng Phú Thông
BS. Trần Thị Diệu Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *