Menu Đóng

Lịch bác sĩ khám 20/03/2023 – 26/03/2023

Lịch Khám từ 20/03/2023 - 26/03/2023
Giờ khám
07h00 - 11h30 13h30 - 17h00 Khám ngoài giờ hành chính
Phòng Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám nhi 1 Phòng khám nhi 2 Phòng khám nhi 3 Phòng khám Khoa HSCC nhi - Nhi SS
Thứ 2

Ngày 20/03/2023
BS. CKI Trần Đình Cường BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Hoàng Phú Thông BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Trần Thị Diệu Nhân BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Lưu Thị Hồng Khuyên
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 3

Ngày 21/03/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Nguyễn Thu Hà BS. CKI Trần Đình Cường BS. Trần Thị Xuân BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Hồ Đình Huy
Thứ 4

Ngày 22/03/2023
BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Nguyễn Bá Khánh BS. Lưu Thị Hồng Khuyên BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Nông Thị Hoa Ban BS. Lê Hoàng Ái Nhi
BS. Nguyễn Thu Hà
BS. Phạm Lê Anh Tuấn
Thứ 5

Ngày 23/03/2023
BS. Cao Thị Minh Khương BS. Võ Thị Ngọc Linh BS. Nguyễn Thị Thu Phương BS. CKI Trần Đình Cường BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Hoàng Phú Thông
BS. Trần Thị Kim Chi
BS. H Trũi Mlô
Thứ 6

Ngày 24/03/2023
BS. Lê Thị Thanh Nhu BS. Trần Thị Xuân BS. Nguyễn Thị Phương Trinh BS. Cao Thị Minh Khương BS. Lưu Thị Hồng Khuyên BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo BS. Nguyễn Bá Khánh
BS. Nguyễn Thị Thu Phương
BS. Trần Thị Mỹ Trang
Thứ 7

Ngày 25/03/2023
BS. Lê Thị Thu Vân BS. Nông Thị Hoa Ban BS. CKI Trần Đình Cường BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Kim Chi BS. Hoàng Phú Thông BS. Lưu Thị Hồng Khuyên
BS. Nguyễn Thị Phương Trinh
BS. Hồ Đình Huy
Chủ nhật

Ngày 26/03/2023
BS. CKII Cao Hoàng Phong BS. CKII Đoàn Mộng Bảo BS. Trần Thị Xuân BS. Đàm Thị Thanh Tâm BS. Lê Hoàng Ái Nhi BS. Nguyễn Thu Hà BS. Nguyễn Thị Hiếu Thảo
BS. Trần Thị Diệu Nhân
BS. Phạm Lê Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *